【BAR】Shisha MENU

【BAR】Shisha MENU

シーシャメニューの取り扱いも始めました♪

LED付きBOX型シーシャ


気分に合わせてLEDの色を変更できます☆